13 oktober 2021

Gemeente deelt resultaten parkeeronderzoeken

Het is de bedoeling dat in 2022 in heel Zandvoort een nieuw parkeerbeleid wordt uitgerold. In aanloop naar het vaststellen van het nieuwe regime, zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de wensen van bewoners en bezoekers. De resultaten uit deze onderzoeken zijn nu openbaar gemaakt.

De afgelopen maanden hebben verschillende inventariserende onderzoeken plaatsgevonden over het parkeren in Zandvoort. Er is een enquête gehouden onder bewoners en bedrijven, een enquête onder toeristen en er zijn parkeertellingen verricht. Ook de ervaringen met de tijdelijke zomerregeling van de afgelopen maanden worden meegenomen in de overwegingen. De uitkomsten van dit alles zal worden gebruikt bij het formuleren van het nieuwe parkeerbeleid.

Op onderstaande pagina, die ook is afgerukt in de Zandvoortse Courant van deze week (41), staan de samenvattingen van de diverse uitkomsten.

Klik hier voor de raadsinformatiebrief met de volledige onderzoeksrapporten.

Deel dit: