13 november 2020

Frontoffice VVV Zandvoort sluit op 1 januari 2022

De frontoffice van Zandvoort Marketing sluit op 1 januari 2022 haar deuren. Met de transitie van VVV Zandvoort naar Zandvoort Marketing begin 2018, is grondig onderzocht of het hebben van een fysiek informatiepunt, de frontoffice, nog verantwoord is. VVV Zandvoort trok na die transitie in bij het Zandvoorts Museum. Zandvoort Marketing heeft nu, na een evaluatie, geconcludeerd dat het sluiten van de frontoffice onvermijdelijk is.

Het hebben van een fysiek informatiepunt werkte in het verleden goed. Bij de transitie van VVV Zandvoort naar Zandvoort Marketing is al onderzocht of het open houden van een frontoffice nog houdbaar is in de huidige tijd. De bezoekersaantallen waren erg laag en bleven dalen, onder andere als gevolg van de digitalisering. Desondanks is samen met het Zandvoorts Museum bekeken of de frontoffice en het museum elkaar konden versterken.

“Het is natuurlijk erg spijtig dat we deze beslissing hebben moeten nemen”, zegt Lana Lemmens, directeur Zandvoort Marketing. “Na twee jaar komen we tot de conclusie dat ondanks de prettige en goede samenwerking met het museum, het hebben van een fysiek informatiepunt onvoldoende rendeert. De bezoekersaantallen zijn nog minder geworden dan in 2018. Sluiten is dan de enige optie.”

Lemmens geeft aan dat zij het jammer vindt dat na vele jaren het fysieke informatiepunt gaat verdwijnen. Maar zij is ervan overtuigd dat Zandvoort Marketing, met de middelen die zij tot beschikking hebben, de gastvrijheid en informatievoorziening naar de bewoners en bezoekers van Zandvoort weten te waarborgen.

Deel dit: