9 april 2021

‘Formule 1 desastreus voor de natuur’

Het effect op de natuur van de Formule 1-race op Circuit Zandvoort is veel groter dan tot voor kort werd aangenomen. Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van de stikstofdepositie van de raceactiviteiten op het Circuit van Zandvoort.

Stichting Duinbehoud meldt dat deze conclusie kan worden getrokken uit de berekeningen die, mede in opdracht van de natuurorganisatie, zijn uitgevoerd door Apollon-milieu, een bureau dat is gespecialiseerd in vraagstukken over stikstof deposities.

Samen met Rust bij de Kust en Mobilisation for the Environment was Stichting Duinbehoud al eerder bij de rechtbank Noord-Holland in beroep gegaan tegen de natuurvergunning voor de Formule 1 in Zandvoort. Tijdens de beroepszaak uitten zij hun bedenkingen bij de stikstofberekeningen van Circuit Zandvoort. Die berekeningen laten zien dat er met de komst van de Formule 1 minder stikstof neerkomt in het duingebied dan in de oude situatie. Voor de provincie Noord-Holland was de veronderstelde afname van de stikstofdepositie reden om een vergunning af te geven aan Circuit Zandvoort.

Uit de nieuwe berekeningen van Apollon-milieu blijkt dat voor de stikstofuitstoot van Formule 1-raceauto’s onjuiste getallen zijn gebruikt. Er is gerekend met de uitstoot van Amerikaanse auto’s uit de jaren 50. De raceauto’s van nu rijden sneller en hebben een groter motorvermogen. Daardoor hebben ze een veel hogere uitstoot van stikstof. De berekeningen van Apollon-milieu laten zien dat de stikstofdepositie op het duingebied niet afneemt, maar jaarlijks kan toenemen met meer dan 20 mol per hectare. Dit is een toename van meer dan 15% ten opzichte van de huidige situatie.

Stichting Duinbehoud stelt dat dit voor het duingebied, dat nu al last heeft van een veel te hoge stikstofdepositie, desastreus is. De biodiversiteit in het gebied gaat volgens de milieuclub nog verder achteruit. De natuurorganisaties hebben het rapport van Apollon-milieu toegevoegd aan het dossier in de lopende beroepszaak bij de rechtbank Noord-Holland.

Deel dit: