25 juli 2021

Flats Badhuisplein voor eind dit jaar gesloopt

Direct na het Formule 1 weekend begin september wordt begonnen met de voorbereidingen, zoals een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest, voor de sloop van de oude flats aan het Badhuisplein. De daadwerkelijke sloop is voorzien voor het einde van het jaar.

Eén en ander kan worden afgeleid uit een raadsinformatiebrief en het Plan van Aanpak Badhuisplein dat eerder deze maand naar de gemeenteraad werd gestuurd. Daarmee zal dan tevens het eerste zichtbare begin worden gemaakt met de herinrichting van het Badhuisplein.

Recentelijk heeft de gemeente het laatste te slopen pand aan het Badhuisplein aangekocht. Het betreft het blok met daarin de ijssalon, maar deze verkeert nog in verhuurde staat. Er vinden gesprekken plaats om de huurovereenkomst minnelijk te beëindigen. Op basis van de eerste gesprekken ziet het er niet naar uit dat er een overeenkomst op heel korte termijn te verwachten is. Daarom worden de flats alvast gesloopt, maar het gebouw waar de ijssalon in zit, blijft voorlopig nog staan.

Eind vorig jaar werd een bouwkundige visie voor het Badhuisplein verworpen. Onder meer de parkeerproblematiek, onvolkomenheden in het bestemmingsplan en onvoldoende draagvlak onder omwonenden en marktpartijen waren voor een meerderheid van de gemeenteraad aanleiding om niet met de visie akkoord te gaan. Met het nieuwe Plan van Aanpak Badhuisplein hoopt het college de herontwikkeling weer vlot te trekken.

Het plan beschrijft een gewenste tijdlijn met daarin zes fases. De realisatie en uitvoering van het project staat gepland voor op z’n vroegst medio 2024. De ruimte die na sloop van de flats ontstaat, zal dus op z’n minst drie jaar lang niet worden bebouwd. De komende maanden wordt daarom door de gemeente naar een tijdelijke invulling van de vrijgekomen ruimte gezocht.

Daarover zijn al contacten met ondernemers geweest. “In principe staan we overal voor open. Verschillende mogelijkheden zijn al geopperd, zoals een rolschaatsbaan, een speeltuintje of bijvoorbeeld commerciële voorzieningen, maar het bevindt zich in een pril stadium en er is dus nog niets beslist. Omwonenden zullen vanzelfsprekend tijdig in de gelegenheid worden gesteld om zich over de plannen uit te spreken”, aldus de gemeente.

Deel dit: