14 februari 2020

Evenementenvergunning voor Heineken Dutch Grand Prix

De gemeente Zandvoort heeft op 13 februari jongstleden de organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix, de DGP, drie evenementenvergunningen verleend. Op 1 december 2019 had DGP daarvoor aanvragen ingediend.

Bij de beoordeling van de aanvragen heeft de gemeente Zandvoort onder andere de hulpdiensten om advies gevraagd. Naast deze adviezen zijn de reacties meegenomen van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigende organisaties, die zijn binnengekomen tijdens de 4 weken durende inzage periode. De vergunningen vindt u onder documenten op de projectpagina Formule 1 naar Zandvoort.

Burgemeester David Moolenburgh: “Het geheel van de verleende vergunningen geeft het gerechtvaardigde vertrouwen dat de organisatie van de Heineken Dutch Grand Prix in goede handen is bij DGP. Wat betreft de openbare orde en veiligheid heeft de gemeente na het indienen van de aanvragen nog aanvullend vragen en voorwaarden gesteld en op enkele onderdelen nadere uitwerking en verduidelijking van de plannen gevraagd. Daaraan is DGP tegemoet gekomen. Nu komt het aan op het opstellen en uitwerken van de onderliggende uitvoeringsplannen. Ook in deze uitvoeringsfase trekt de gemeente op met DGP. Het goede overleg met, en de professionele aanpak van DGP tot nu toe, geeft ons alle vertrouwen dat ook dit goed gaat verlopen.”

Deel dit: