21 april 2021

Entree Zandvoort nog even geen visitekaartje

Nu de slurf van het Palace Hotel is gesloopt, is het de vraag wat er met de nieuw ontstane openbare ruimte gaat gebeuren. Het voormalig Dolfirama wordt ingrijpend opgefrist, maar voor de bestrating en de rest van de ruimte lijkt een duidelijk plan (en geld) voorlopig te ontbreken.

Op verzoek van de gemeente heeft Hilly Jansen een projectplan voor de tijdelijke maatregelen in afwachting van de definitieve herinrichting van de Entree Zandvoort opgesteld. Het plan omvat meerdere elementen, is onderverdeeld in deelgebieden en zal gefaseerd worden uitgevoerd.

Het opfrissen van het Dolfirama heeft prioriteit en daarmee is deze week begonnen. De langgerekte muurschildering van Sponge Bob zal worden vervangen door een 28 meter lang kunstwerk van autosport-tekenaar Aart van Koningshoven. Op de muren rondom staan fotopanelen gepland met als thema ‘Zandvoort Beachforsports’. Dorpsgenoten worden door Hilly Jansen nadrukkelijk opgeroepen om toepasselijke foto’s in te zenden naar h.jansen@zandvoort.nl.

De rest van de openbare ruimte en het plaveisel is een ander verhaal. De huidige situatie is weinig bemoedigend. De bestrating is een allegaartje van verschillende soorten tegels en de ruimte waar de slurf zich bevond is volgestort met een grauw schelpenbed, waarin oude boomstammen zijn neergelegd, zodat er zich geen auto’s in vast kunnen rijden. Kortom, het Palace-gebied heeft nog steeds de uitstraling van een Oost-Europees industrieterrein…

Technisch adviseur van de gemeente Eddy Roosen en procesmanager Patrick Folmer beamen dat de huidige situatie op z’n zachtst gezegd niet de schoonheidsprijs verdient. Helaas gaan zij niet over het geld en de gemeente lijkt niet genegen om diep in de buidel te tasten omdat het slechts om een ’tijdelijke situatie’ gaat. Maar die duurt inmiddels al een eeuwigheid en niemand die weet hoelang nog. Een oplossing lijkt simpel: Het hele gebied opnieuw bestraten en inrichten, zodat er een mooie overzichtelijke ruimte ontstaat.

De afgelopen jaren is er voor een kapitaal aan bouwkundige adviezen, visies en beeldkwaliteitsplannen geproduceerd. Bij gebrek aan draagkracht zijn die allemaal in de la verdwenen. Dan is het niet uit te leggen dat er voor een simpele bestrating geen geld zou zijn. Wordt vervolgd.

Deel dit: