5 augustus 2022

Effecten nieuw parkeerbeleid worden zichtbaar

Afgelopen vrijdag heeft wethouder Martijn Hendriks de raad schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken rondom de invoering van het nieuwe parkeerregime op 1 juli jl. Deze eerste tussenbalans leert dat positieve effecten van de nieuwe regeling inmiddels waarneembaar zijn, maar dat tevens een aantal kinderziektes aan het licht zijn gekomen.

Het goede nieuws is dat er in de woonwijken meer parkeergelegenheid voor bewoners beschikbaar is gekomen; zowel overdag, ’s avonds, door de weeks als in het weekend. Tegelijkertijd staan er duidelijk en aantoonbaar meer auto’s van verblijfstoeristen op parkeerplaats De Zuid en in parkeergarage Centrum (LDC), terwijl er ook voldoende ruimte overblijft voor dagtoeristen. Daarmee lijkt een belangrijke doelstelling van het nieuwe parkeerbeleid bereikt.

Versoepeld

Maar niet alles ging goed. Vooraf werd gesteld dat de gemeente na invoering altijd de mogelijkheid heeft om ‘aan de knoppen te draaien’ en dat lijkt nu gebeurd. Wethouder Hendriks daarover: “De regeling waarmee inwoners per dag eenmaal maximaal twee uur buiten het eigen vergunninggebied mogen parkeren is versoepeld. Vanaf maandag 1 augustus mogen die twee uur verspreid over meerdere locaties worden gebruikt. Ook de regels voor hulpverleners zoals huisartsen en thuiszorgmedewerkers zijn verruimd. Om noodsituaties te voorkomen mag met de parkeervergunning voor hulpverleners per direct in alle straten worden geparkeerd.”

“En er waren opstartproblemen met de parkeerapps als Yellowbrick en Parkmobile, maar die zijn inmiddels verholpen. Door samenwerking met een internationale provider kunnen gasten uit het buitenland voortaan eenvoudig via een app betalen en het is mogelijk gemaakt om met buitenlandse betaalpassen te betalen in het LDC en op P Zuid.”

Via sociale media, telefoon en e-mail zijn er de afgelopen maand veel vragen bij de gemeente en Coöperatie ParkeerService binnengekomen. Daarop wordt zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, geantwoord. Inwoners en ondernemers hebben 90 formele bezwaren ingediend, onder meer over afgewezen parkeervergunningen. Daarvan zijn er inmiddels 87 opgelost en afgehandeld.

Eén waarschuwing

De nieuwe parkeerregels vragen om gewenning volgens de gemeente. Handhaving is daarom de eerste maand zeer ruimhartig met de nieuwe regels omgegaan en heeft vooral waarschuwingen gegeven en geen naheffingen (á € 66,50) opgelegd. De waarschuwingen werden evenals als een ‘echte’ naheffingsaanslag op de voorruit aangebracht. Vanaf 20 juli krijgt iedereen die al eens is gewaarschuwd echter daadwerkelijk een naheffingsaanslag opgelegd.

In de voormalige blauwe zones (parkeerschijfzones) is de situatie soms nog onduidelijk voor parkeerders, omdat de borden weg zijn maar de blauwe belijning nog niet. Daarom geldt daar dat in deze fase de belijning leidend is voor wat betreft handhaving.

In juli was het enkele dagen tropisch warm met grote drukte aan de Nederlandse kust tot gevolg. Dat leidde tot zogenoemd zoekverkeer en parkeren op plekken waar dat niet mag. Op sociale media werd dit toegeschreven aan het nieuwe parkeerregime. “Dat is niet terecht. Op dergelijke dagen zijn er nooit voldoende parkeerplaatsen geweest in Zandvoort”, aldus wethouder Hendriks die tijdens de drukste dagen met handhaving is meegereden om zich persoonlijk op de hoogte te stellen. “De situatie verschilde per wijk. Waar de overlast het hoogst is, kijken we of dit in samenwerking met handhaving en verkeersregelaars is te beperken.”

Evaluatie in oktober

Hendriks was vooraf als fractieleider van de VVD evenals Jong Zandvoort, de partij waarvoor hij nu wethouder is, geen voorstander van het nieuwe parkeerbeleid, omdat de participatie rondom de totstandkoming ervan onvoldoende zou zijn geweest. Mede daarom is in het coalitieakkoord afgesproken om de nieuwe parkeerregeling al in oktober in plaats van volgend jaar te evalueren. Voorafgaand aan de evaluatie zal zoveel mogelijk relevante data worden verzameld. Het gaat daarbij onder meer om gegevens van scanauto’s, betaalautomaten en niet in de laatste plaats de bevindingen, opmerkingen en klachten van inwoners. Speciaal daarvoor is een meldformulier op de website van de gemeente beschikbaar. Ook de reacties die de afgelopen weken bij de gemeente zijn binnengekomen, worden meegenomen in de evaluatie.

Hoe de evaluatie wordt vormgegeven is nog niet bekend, maar vermoedelijk zal deze worden uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie. Na het zomerreces informeert het college de raad over de exacte wijze waarop de evaluatie in oktober wordt uitgevoerd.

Piet Bom

Deel dit: