28 oktober 2022

Eerste klaproos opgespeld bij burgemeester

Ooit hebben er klaprozen gegroeid op de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog, maar inmiddels worden deze gebruikt als symbool voor de herdenking van Canadese soldaten die het leven hebben gelaten op het slagveld. Als aftrap van de jaarlijkse herdenking heeft Ruud Janssen van de Royal Canadian Legion Branch 005 een klaproos op de revers van het jasje van burgemeester David Moolenburgh opgespeld.

Nadat Janssen uitgebreid uiteenzette wat de klaprooscampagne inhoudt en waarom het zo belangrijk is om ook hier jaarlijks te blijven herdenken, toonde Moolenburgh zijn bijzondere interesse voor deze herdenking. De burgervader was namelijk afgelopen zomer in Normandië geweest en heeft daar behoorlijk wat oorlogsgraven gezien, wat een diepe indruk op hem heeft gemaakt.

De bij de plechtigheid aanwezige Herman Sligman, van dezelfde Royal Canadian Legion, gaf aan speciale aandacht te willen vragen voor First Nation soldaten die tot een inheemse bevolking van Canada horen, maar onder andere namen hebben gevochten op het Europese vasteland ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze gesneuvelde soldaten zijn onder die andere naam begraven. Het project waar Sligman over spreekt, waarvan het de bedoeling is dat het landelijk wordt uitgevoerd, moet gaan leiden tot het opsporen van deze gesneuvelde soldaten zodat hun achtergrond zichtbaar wordt voor de mensen die een erebegraafplaats bezoeken. Met zichtbaar maken wordt bedoeld het aanpassen van de grafsteen met de juiste informatie over de persoon die daar ligt.

Op zaterdag 5 november zijn leden van de Royal Canadian Legion aanwezig in de Albert Heijn om de klaprozen op te spelden bij geïnteresseerde voorbijgangers en daarbij het verhaal verder toe te lichten. “Bij voorkeur op de linker revers, dicht bij het hart”, aldus Janssen. Op 11 november is de officiële herdenking van de Canadese soldaten die sinds de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld.

Video: Zandvoort Inside
Deel dit: