1 februari 2021

Duinen raken beschadigd door vele wandelaars

Stichting Duinbehoud luidt de noodklok over schade aan de duinen door het sterk gestegen aantal wandelaars. Met het broedseizoen in het verschiet, roept Marc Janssen, directeur van stichting Duinbehoud, wandelaars op vooral op de paden te blijven.

Het aantal mensen dat vanwege de coronamaatregelen toevlucht zoekt in Nationaal Park Kennemerduinen en de Waterleiding duinen van PWN is zo sterk gegroeid, dat de beheerders de handhaving van de regels niet aankunnen. Omdat veel wandelaars buiten de paden wandelen, signaleren zij onder andere verstoring van dieren als reeën, damherten en vossen.

“Ook zijn wij bezorgd over het komende broedseizoen, dat in maart begint”, aldus Duinbehoud-directeur Marc Janssen, “vogels zoeken begin maart een broedplek. Als die wordt verstoord, komt het niet goed met het leggen en het broeden van eieren.”

Janssen benadrukt dat van kwade wil geen sprake is. “Het is vooral een nieuwe groep duinbezoekers die niet met de regels vertrouwd is. Zodra je mensen uitlegt wat er speelt, blijven ze op de paden. Dan is er niks aan de hand, want het padennetwerk in de duinen kan het bezoekersaantal goed aan.”

Deel dit: