11 augustus 2022

Drie loopbruggen tijdens Dutch Grand Prix-weekend

Een van de meest in het oog springende verkeersmaatregelen in het kader van de aanstaande Dutch Grand Prix (DGP) is de vijf meter hoge voetgangersbrug voor treinreizigers vanaf de Koper-Passerel over de Burgemeester Engelbertsstraat naar het Entreegebied. Tijdens het weekend van de Formule 1 zullen daar dagelijks tienduizenden bezoekers lopend en fietsend voorbijkomen.

De maatregel vloeit voort uit de wens van de gemeente om de bezoekers van de DGP nadrukkelijker kennis te  laten maken met de badplaats Zandvoort en het strand. Aanvankelijk was het de bedoeling om de brug aan de kant van de Entree Zandvoort van twee afgangen te voorzien; eentje rechtdoor de Entree richting het voormalige Dolfirama en de andere naar het trottoir van de Engelbertsstraat richting Jacob van Heemskerckstraat en de boulevard. Vanwege de overzichtelijkheid is uiteindelijk gekozen voor alleen een enkele afgang naar de Engelbertsstraat.

Voor het veilig op zijn plaats leggen van het brugdeel dat de weg overspant, is het noodzakelijk dat de Engelbertsstraat enige tijd wordt afgesloten. Dat zal zijn op zondag 28 augustus van 20.00 uur tot uiterlijk middernacht. Daarna worden op maandag aan weerszijden de trappen geplaatst. Voor de operatie zullen enkele lantaarnpalen tijdelijk worden verwijderd en na afloop van de DGP zo snel als mogelijk weer worden teruggeplaatst. Het verwijderen van de palen vindt evenals andere voorbereidende werkzaamheden zoals het plaatsen van dragende brugdelen (pijlers) in de week voorafgaand plaats.

De voetgangersbruggen aan het eind van de Van Speijkstraat over de Van Lennepweg en die bij het NH Hotel over de Boulevard Barnaart worden een dag eerder op dezelfde wijze opgebouwd en ook daar zal de weg enige tijd zijn afgesloten. De bruggen worden geleverd en geplaatst door de firma Stageco, dat wereldwijd podia, steigerwerk en andere tijdelijke constructies levert voor grote evenementen.

Zandvoort Beyond is erg blij met de nieuwe route via de Boulevard Barnaart waar veel race gerelateerde stands en andere zaken in het kader van de side events zullen staan.

Bewoners van de Van Speijkstraat zorgden vorig jaar voor een geweldige entourage tijdens het raceweekend. Dat zal niet verdwijnen. Roy Hirs, manager mobiliteit van de DGP verwacht dat circa 20% van de bezoekers die per trein reizen via de Van Speijkstraat van en naar het circuit zullen wandelen.

Piet Bom

3D tekening van de loopbrug | Beeld: Stageco
Deel dit: