6 maart 2021

Meer parkeerplaatsen op parkeerterrein De Zuid

Momenteel wordt veel gesproken over de herinrichting van de boulevard Paulus Loot, die na de zomer moet plaatsvinden. Bijkomend gevolg is dat circa 220 parkeerplaatsen zullen verdwijnen, maar deze lijken grotendeels gecompenseerd te kunnen worden door een betere indeling op ‘P Zuid’.

Boulevard Paulus Loot is toe aan groot onderhoud en de riolering wordt momenteel al vervangen. Ook de huidige inrichting is niet meer eigentijds en moet worden vervangen. De herinrichting van boulevard Paulus Loot staat komende dinsdag 9 maart op de agenda van de raadscommissie Ruimte & Economie.

In het ontwerp vervallen de parkeerplaatsen aan de zeezijde van de boulevard. Bovendien zijn de huidige parkeervakken kleiner dan de norm die bij een nieuwe inrichting moet worden toegepast. In het gebied zijn 220 parkeervakken minder getekend dan momenteel aanwezig zijn. Daarover waren al diverse vragen vanuit de raad gekomen.

In een bericht aan de raad geeft verantwoordelijk wethouder Raymond van Haeften namens het college het volgende aan: “Samen met collega Verheij hebben wij de laatste weken laten onderzoeken of er toch niet méér dan de 140 extra parkeerplaatsen, die in het raadsstuk september 2020 staan beschreven, kunnen worden gerealiseerd. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er nu 205 parkeerplaatsen bij kunnen komen. Deze kunnen nog voor de zomer in gebruik worden genomen. Daarmee is volgens ons voldaan aan de toezegging om P-zuid efficiënter in te richten.”

Uiteindelijk komen door de hertelling in de directe omgeving van boulevard Paulus Loot slechts 15 parkeerplaatsen minder terug dan het huidige aantal. Het college is in overleg met de directie van het circuit om het voormalige zanddepot (P De Noord) al komende zomer in gebruik te nemen. Op dit terrein passen volgens de berekeningen 650 parkeerplaatsen. Het totale parkeerareaal in de gemeente zal daardoor al komende zomer fors toenemen.

Deel dit: