5 juli 2022

Diploma voor twee apothekersassistenten

Bij de Zandvoortse Apotheek hebben afgelopen dinsdag twee medewerksters het apothekersassistenten diploma behaald bij het NOVA college in Haarlem. Wendy Pol en Mieke Koot zijn nu volwaardige assistenten in de apotheek aan het Raadhuisplein.

De dames zijn twee jaar geleden begonnen aan de BBL opleiding apothekers assistent. Dit is een combinatie van drie dagen werken en een dag naar school. Uit een regionaal onderzoek kwam naar voren dat er veel apothekers assistenten op leeftijd zijn en nu of binnenkort met pensioen gaan.  Hierdoor kan in de toekomst een tekort aan apothekers assistenten ontstaan.

De regionale apothekers vereniging is daarin samen met het NOVA college in Haarlem een zij instroom traject begonnen. Dit heeft geresulteerd in een klas van 15 leerlingen die de opleiding zijn begonnen, 14 daarvan hebben de opleiding afgemaakt. Een geweldig resultaat. Voor de medewerksters die de opleiding volgen is het zwaar, maar voor de huidige apothekersassistenten  is het ook een belasting, want zij moeten de leerlingen begeleiden. Dit kost tijd en inzet. Ze hebben dit zonder uitzondering  gedaan. Dus niet alleen felicitaties voor de twee geslaagden,  maar ook een  pluim  voor het hele team, vindt Hans Mulder, de apotheker van de Zandvoortse Apotheek.

In de Zandvoortse Apotheek  zijn nu twee medewerksters geslaagd, maar inmiddels er zijn nog drie medewerksters die dezelfde opleiding doen. Alleen niet meer in Haarlem, maar in Leiden. Volgend jaar moet er weer een afstuderen en over twee jaar nog eens twee.  Dus als het goed is wordt er volgend jaar weer feest gevierd bij de Zandvoortse Apotheek.

Deel dit: