6 april 2022

Dinsdagmarkt in Noord zit weer in de lift

Begin dit jaar zag de toekomst er niet goed uit voor de dinsdagmarkt in Noord; de marktmeester gaf er de brui aan en veel marktkooplieden haakten af. Nadat alle betrokkenen eerst de koppen bij elkaar staken en er vervolgens de schouders onder hebben gezet, lijkt het tij nu in gunstige zin gekeerd.

Tot voor kort was de dinsdagmarkt een zogenoemde particuliere markt, waar de gemeente feitelijk geen formele bemoeienis mee heeft. De malaise van eind vorig en begin dit jaar was onder meer het gevolg van het feit dat de marktmeester er onverwacht mee stopte. Gelukkig erkende ook de politiek de sociale betekenis van de markt en dankzij inspanningen van met name wethouder Gert-Jan Bluijs en OPZ-raadslid Patrick Berg maakt de dinsdagmarkt nu een doorstart als gemeentemarkt. Dat houdt onder meer in dat voortaan een marktmeester van de Gemeente Haarlem toeziet op de gang van zaken en dat garandeert een zekere stabiliteit.

Inmiddels trekt ook de belangstelling van ondernemers voor de markt weer aan. “We zitten inmiddels alweer op zo’n tien vaste deelnemers en zijn hard bezig om er daar de maximale vijftien van te maken”, aldus Trees Mok die zich namens de buurt hard maakt voor de dinsdagmarkt.

Deel dit: