19 juni 2021

Deze zomer alweer vijfde editie van Pride at the Beach

Scroll down for English version 

Pride at the Beach is het kleine Zandvoortse broertje van de Pride Amsterdam. Na een ingetogen versie vorig jaar, hoopt de organisatie deze zomer met gepaste uitbundigheid uit te kunnen pakken ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum.

Zandvoorter Roy Dongen is al vanaf het prille begin nauw betrokken bij de organisatie van Pride at the Beach. Hoe is het precies begonnen? “Het was een ideale samenloop van omstandigheden. In Zandvoort gingen stemmen op voor een plaatselijke editie van Pride en tegelijkertijd was de Pride Amsterdam op zoek naar locaties om hun tiendaagse evenement te spreiden. Amsterdam heeft het Zandvoortse initiatief toen als het ware geadopteerd.”

“Inmiddels zijn we vijf jaar verder. Pride at the Beach is nog steeds een onderdeel van Pride Amsterdam, maar we zijn een aparte stichting en dienen op onze beurt als paraplu, waaronder andere particuliere initiatieven in Zandvoort ontplooid kunnen worden.”

Pride at the Beach begint traditioneel maandagmiddag met een parade die vanaf het station via de boulevard naar het dorpscentrum gaat en daar uitmondt in een openingsfeest. Dat is ooit klein begonnen, maar inmiddels uitgegroeid tot één van de hoogtepunten, vergelijkbaar met de Canal Parade van Pride Amsterdam.

Roy Dongen: “Ja, tegenwoordig begint het feest al tijdens het verzamelen op het station met stands en muziek. Vanwege de beperkende maatregelen is daar vorig jaar natuurlijk niets van terecht gekomen. We hopen hartstochtelijk dat de parade deze zomer onbelemmerd door kan gaan om ons vijfjarig bestaan luister bij te zetten. De voorbereidingen van het programma gaan sowieso onverminderd door. Wel concentreren we ons op evenementen die eenvoudig zijn op of af te schalen.”

Pride at the Beach vindt plaats van maandag 2 t/m woensdag 4 augustus. Meer informatie is te vinden op de website pride.amsterdam en op de Facebookpagina van Pride at the Beach.This summer sees the fifth edition of Pride at the Beach

Pride at the Beach is Zandvoort’s answer to Pride Amsterdam, its little brother, so to speak. After a subdued version last year, the organization is hoping to be able to go all out with the festivities again this year, in celebration of the fifth anniversary.

Zandvoorter Roy Dongen has been closely involved with the organization of Pride at the Beach from the very beginning. How exactly did that start? “It was just the perfect combination of circumstances. There was talk in Zandvoort of having a local edition of Pride, and at the same moment Amsterdam was looking for locations to spread out their ten-day event. Amsterdam adopted the Zandvoort initiative, as matter of speaking.”

“Five years later, Pride at the Beach is still part of Pride Amsterdam. However, we are a separate foundation and we serve as an umbrella for other initiatives in Zandvoort, like those organized by private parties.”

Traditionally, Pride at the Beach starts on Monday afternoon with a parade from the station, along the boulevard and into the center of town. It ends in an exciting opening party. This was just a small parade at the beginning of Pride at the Beach, but is now an extravagant highlight, comparable to the Canal Parade of Pride Amsterdam.

Roy Dongen: “Yes, these days the party starts at the station, when the participants for parade get together with stalls and music. Last year, of course, the COVID measures put a spanner in the works. We really hope the parade can go ahead without limitations this summer, so we can celebrate our fifth anniversary in style. We are going full speed ahead with the preparations, anyway. But we do focus our attention on events that can be easily scaled up or down.”

Pride at the beach will be held from Monday 2 to Wednesday 4 August. See the website pride.amsterdam and the Facebook page of Pride at the Beach for more information.

Deel dit: