31 januari 2022

Deze maand meer duidelijk over toekomst manege Stal de Naaldenhof

Komende woensdag wordt in de commissievergadering het nieuwe Bestemmingsplan Bentveld besproken. Het meest omstreden onderdeel daarvan betreft de bestemmingswijziging van het perceel waar Stal de Naaldenhof is gevestigd. Als het aan het college ligt, krijgt het een woonbestemming en daarmee zijn de dagen van de geliefde manege geteld…

Zaterdagochtend hield dorpsgenote Yve Brouwers op persoonlijke titel ten overstaan van lokale pers en delegaties van gemeenteraadsleden uit Zandvoort en Bloemendaal een gloedvol betoog over het enorme belang van het behoud van Stal de Naaldenhof. Daarbij raakte zij evenals een andere aanwezige op zeker moment tot tranen toe geëmotioneerd. Vanuit Zandvoort waren afvaardigingen van VVD, PVV, CDA en Groen Links aanwezig. D66 bracht ’s middags een bezoek aan de manege.

Niet te rijmen met beleid

De feiten: De eigenaar van de manege verhuurt deze. Die huur loopt per 2028 ten einde, waarna de eigenaar er vijf kapitale vrijstaande villa’s wil ontwikkelen omdat dat vele malen lucratiever is dan verhuur van de manege. Daarom is de gemeente (vooralsnog met succes) verzocht om de bestemming van het perceel te veranderen van manege naar wonen. Het voornemen van het college valt echter niet te rijmen met haar eigen structuurvisie en/of omgevingsvisie en tal van andere recente beleidsstukken met betrekking tot onder meer sport, toerisme, cultuurhistorie, natuur en niet in de laatste plaats de jaarrondambitie.

Een ander verwijt van belanghebbenden is dat de gemeente selectief gebruik maakt van de bevindingen van de onafhankelijke adviescommissie en niet aantoont dat de wijziging van manage naar vijf luxe villa’s goed zou zijn voor Zandvoort en Bentveld. In december 2020 werd de gemeente al een petitie met 2300 handtekeningen voor behoud van de manege aangeboden. Wekelijks maken honderden ruiters gebruik van de manege, waarvan 80% jeugd.

Cultuurhistorische betekenis

Stal de Naaldenhof is een schitterende manege, gelegen naast landgoed Groot-Bentveld in een omgeving waar de cultuurhistorische betekenis vanaf spat. Met circa 1300 actieve leden en vermoedelijk evenzoveel bezoekers en toeristen voorziet De Naaldenhof in een belangrijke behoefte en het maatschappelijk belang staat buiten kijf. Het is niet voor te stellen dat het unieke complex plaats moet maken voor een vijftal luxueuze villa’s.

Een telefonisch rondje langs de fracties die een locatiebezoek aan De Naaldenhof brachten, leert dat het gewijzigde Bestemmingsplan Bentveld allesbehalve een gelopen race betreft en zeker niet als hamerstuk de commissievergadering zal passeren. Maar ook als twee weken later de voorgestelde wijzigingen door de gemeenteraad worden verworpen, gaat het huidige manegebedrijf een onzekere toekomst tegemoet. Na het aflopen van de huurovereenkomst staat het de eigenaar immers vrij om het perceel met de geldende bestemming van de hand te doen.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt woensdag in de commissievergadering besproken. Meerdere belanghebbenden hebben aangegeven om gebruik te maken van hun recht om in te spreken. Dinsdag 15 februari wordt er vervolgens in de gemeenteraad over de kwestie beslist. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het de vraag of en welke partijen bereid zullen zijn om de voorstanders van de manege tegen zich in het harnas te jagen.

Piet Bom

Deel dit: