20 april 2022

De Duinroos en Nicolaasschool gaan samen verder als OBS De Zeevonk

Woensdagmorgen is voor Gebouw de Golf in alle vroegte de naam onthuld van de openbare school De Zeevonk, die ontstaat na de fusie van De Duinroos met de Nicolaasschool. De nieuwe school gaat formeel pas na de zomervakantie open.

De fusie is een direct gevolg van het teruglopende aantal leerlingen en een structureel tekort aan leerkrachten. De twee scholen vielen voorheen onder twee verschillende koepels; De Duinroos onder Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (Stopoz) en de Nicolaasschool onder Stichting Jong Leren. De nu nieuwgevormde openbare school De Zeevonk zal verdergaan onder leiding van de huidige directeuren van De Duinroos en Nicolaasschool Marga Bol en Laura Mors en de paraplu van Stopoz.

Een uitgebreid artikel over het ontstaan van de nieuwe school en tevens over de opening van de vernieuwde schooltuin voor natuuronderwijs leest u in de Zandvoortse Courant van volgende week.

Deel dit: