16 juni 2022

Commissaris van de Koning bracht ambtsbezoek aan Zandvoort

Woensdagmiddag heeft commissaris van de Koning in Noord-Holland Arthur van Dijk een zogenoemd ambtsbezoek aan Zandvoort gebracht. Hij heeft zich daarbij uitvoerig op de hoogte gesteld van de bestuurlijke stand van zaken en hetgeen er leeft in de badplaats.

De dag begon met een lunch met het demissionaire college in het raadhuis. Daarna begaf het gezelschap zich naar het strand, waar werd gesproken met vertegenwoordigers van de strandpachters, ondernemers, reddingsbrigade, politie, handhaving, Spaarnelanden en het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het enige openbare onderdeel van het bezoek was de vergadering in de raadzaal met de nieuwe gemeenteraad, waarvoor zich helaas lang niet alle raadsleden vrij hadden kunnen maken. Er werd onder meer gesproken over de ambtelijke fusie met Haarlem en aansluitend de positie van Zandvoort binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Van Dijk toonde begrip voor de wrevel over de naam Amsterdam Beach en de beperkte rol van Zandvoort binnen de MRA, maar merkte daarbij op dat Amsterdam behalve een gemeente nou eenmaal een merknaam is. Ook benadrukte hij het belang om ondanks meningsverschillen samen met de gemeente, regio Zuid-Kennemerland, MRA en de Provincie eensgezind naar buiten te treden en de krachten te bundelen om zaken in Den Haag voor elkaar te krijgen.

Een uitgebreid verslag van dit ambtsbezoek leest u in de Zandvoortse Courant van volgende week.

Deel dit: