1 juli 2020

College van Zandvoort is weer compleet

Op dinsdag 30 juni 2020 zijn de drie wethouders voor de gemeente Zandvoort geïnstalleerd. Hiermee heeft Zandvoort weer een voltallig bestuur. Ondanks het zomerreces kan het college deze zomer meteen flink aan de slag met alle uitdagingen die o.a. corona met zich meebrengt.

Raymond van Haeften (D66), Gert-Jan Bluijs (CDA) en Ellen Verheij (VVD) zijn dinsdagavond tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces officieel in functie getreden. Zij zullen samen met burgemeester David Moolenburgh in de resterende bestuursperiode uitvoering geven aan het coalitieakkoord ’Samen sterk door de crisis’. Dit akkoord is op vrijdag 26 juni ondertekend door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ. 

Deel dit: