25 juni 2020

Coalitieakkoord moet Zandvoort sterker uit de crisis krijgen 

Vanmorgen hebben de coalitiepartijen VVD, D66, CDA, PvdA en GBZ het coalitieakkoord ondertekend. Met dit akkoord, dat als titel ‘Zandvoort: Samen sterk door de crisis’ heeft meegekregen, wordt de resterende bestuursperiode (2018-2022) ingezet om inwoners, ondernemers en instellingen bij te staan de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarnaast wordt extra geïnvesteerd in het dorp, waardoor Zandvoort sterk uit de crisis moet komen, met oog op duurzame ontwikkelingen. 

Het coalitieakkoord is een aanvulling op het Raadsprogramma 2018-2022 en wordt tevens aangegrepen om Zandvoort door de coronacrisis heen te helpen en tegelijkertijd te verduurzamen. Zo wordt 10 miljoen euro in een coronafonds gestort. Daarvan gaat 3 miljoen euro naar financiële ondersteuning voor inwoners, ondernemers en instellingen die moeite hebben het hoofd boven water te houden in de coronacrisis. Nog eens 3 miljoen euro wordt besteed aan extra investeringen om Zandvoort sterker uit crisis  te laten komen. Tot slot wordt 4 miljoen gereserveerd om gemeentelijke inkomsten die door de coronacrisis zijn weggevallen te compenseren. Inwoners en ondernemers zullen actief worden betrokken bij de verdere invulling en de concrete uitwerking van het coronafonds.

Duurzaamheidsfonds
De coalitiepartijen hebben afspraken gemaakt om versneld te kunnen verduurzamen. Ruim 5 miljoen euro wordt hiervoor ingezet, in de vorm van een duurzaamheidsfonds. De helft hiervan wordt besteed aan leningen en/of investeringen voor duurzaamheidsdoeleinden, waarbij de opbrengsten terugvloeien in het fonds en hiermee weer opnieuw ingezet kunnen worden.

Verdere aanscherpingen
Ook het parkeerbeleid kent enkele aanscherpingen ten opzichte van het Raadsprogramma. Het uitgangspunt daarbij is dat parkeren voor de inwoners en ondernemers van Zandvoort gratis is, of hooguit kostendekkend. Tevens komt er extra aandacht voor doorstoming op de woningmarkt, blijft de starterslening op het huidige niveau en zijn afspraken gemaakt om niet te bezuinigen op het sociale domein. Alle gemaakte afspraken zijn terug te lezen in het coalitieakkoord.

College
Het nieuw te vormen college kan met dit coalitieakkoord aan de gang. Er komen wederom 3 wethouders die samen met burgemeester David Moolenburgh het college compleet maken. Dat zijn voormalig wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) en een derde wethouder (D66), waarvan de naam momenteel nog niet bekend is. Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 juni worden zij geïnstalleerd. 

Deel dit: