20 april 2022

Coalitie stap dichterbij: JZ, CDA, OPZ en VVD gaan het proberen

Er wordt een coalitie gevormd met Jong Zandvoort, CDA, OPZ en VVD. Dat werd dinsdagavond bekend. De vier partijen vormen samen een ruime meerderheid van 11 zetels (van de 17). Het onderhandelen en onderzoeken van de samenwerking gaat nu een volgend stadium in.

“Er is met alle partijen gesproken en vanuit een motorblok met Jong Zandvoort en CDA gezocht naar partners”, begint Jerry Kramer (JZ) zijn inbreng. “Daarbij is als eerst de Ouderpartij Zandvoort aangeschoven. Als laatste is de VVD aangesloten. Daar gaan we nu mee verder.”

Een aantal reacties vanuit de raad leggen een paar kritische punten bloot van het proces. Zo hebben PvdA en ZEE vragen over de transparantie van de laatste weken. “Zien de vormende coalitiepartijen een mogelijkheid tot het openbaar maken van gespreksverslagen? Naar het model zoals dat nu in Haarlem gebeurt?”, vroeg Maaike Koper (PvdA). “Waarom wordt er uitgegaan van partij grootte en is er niet vanaf het begin naar de inhoud gekeken?”, voegde Mirko Gerrits (ZEE) toe.

Teleurstelling

D66 voelde zich buitenspel gezet. “Er is maar een gesprek geweest met de formerende partij. Wij vinden het jammer dat er later in het proces niet nogmaals op inhoud is gepraat met onze partij. Waarom is er gekozen voor dit proces?”, was de vraag van fractievoorzitter Michiel Hermsen. De voorman van Jong Zandvoort en tevens formateur, Jerry Kramer, constateerde enige teleurstelling bij de partij van Hermsen. “Wij zetten in op een constructieve samenwerking en gespreksvoering. In mijn ogen is dat bij iedereen gebeurd.”

Op het punt van een transparantere coalitievorming hield Kramer voet bij stuk. Tijdens de verkennende gesprekken zijn emotionele zaken besproken en hij is van mening dat dit alleen kon omdat was afgesproken om de gesprekken niet openbaar te maken. “De vier partijen die nu gaan onderhandelen hebben in principe de intentie om het verdere proces ook grotendeels achter gesloten deuren plaats te laten vinden.”

Deel dit: