3 juli 2020

Circuit moet asfalt voor extra tribunes verwijderen

Circuit Zandvoort moet delen asfalt ten behoeve van extra tribunes weer verwijderen. Dat vindt het college van Zandvoort, dat naar aanleiding van een brief van Stichting Duinbehoud heeft laten onderzoeken of het circuit volgens de regels gehandeld heeft.

Dat blijkt hier niet het geval. Uit een controle verricht door Omgevingsdienst IJmond is gebleken dat het circuit zonder omgevingsvergunning een oppervlakteverharding met toepassing van asfaltgranulaat heeft aangebracht ter plaatse van een tweetal locaties op het circuit (T4 en T6).

Het college is nu voornemens een last onder dwangsom ter hoogte van € 300.000 op te leggen als het circuit het asfalt niet weghaalt. Tevens wordt een preventieve dwangsom ter hoogte van € 50.000 (per dag) opgelegd, ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Circuit Zandvoort is op 19 juni per brief over het voornemen geïnformeerd en heeft de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Stichting Duinbehoud stelde dat het gebruikte asfalt granulaat op Circuit Zandvoort giftig zou zijn. De Omgevingsdienst IJmond heeft de kwaliteit van het asfaltgranulaat onderzocht en daaruit valt op te maken dat er geen teerhoudend asfaltgranulaat is toegepast. Materiaal dat wel teerhoudend was is afgevoerd. Verder blijkt uit de rapportage dat het toegepaste (niet-teerhoudend) granulaat gecertificeerd is overeenkomstig de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit en daarmee geen bedreiging vormt voor de bodem.

Deel dit: