23 februari 2021

Bingo levert € 4.000 op

De eerste online Bingo van Lionsclub Zandvoort op 17 februari is een groot succes geworden. Er werd maar liefs € 4.000 opgehaald, een combinatie van kaartverkoop en donaties.

De opbrengst wordt gebruikt voor kinderen in nood en achterstandsituaties in Zandvoort en omgeving. Geld dat hard nodig is in een tijd waarin fundraising-activiteiten noodgedwongen tot een minimum zijn teruggebracht. In de live online uitzending vanuit het Hans Davids Museum Zandvoort (HDMZ) speelden meer dan 100 mensen mee, velen met hun gezin. Meerdere Zandvoorters vielen in de prijzen.

Na deze geslaagde eerste keer is de Lionsclub Zandvoort van plan dit soort activiteiten vaker te doen. Meer informatie over de doelen waar de opbrengsten aan besteed worden zijn te vinden op www.lionshelpenkinderen.nl.

Deel dit: