15 december 2020

Besluitvorming Entree Zandvoort en Badhuisplein loopt opnieuw vertraging op

De behandeling van de bouwkundige visies voor het Badhuisplein en de Entree Zandvoort die stond gepland voor de gemeenteraadsvergadering van vanavond is op het laatste moment van de agenda gehaald. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de wens van OPZ, VVD en PVV om de visies op diverse punten beter uit te werken, alvorens ze de raad ter vaststelling aan te bieden.

Dat kan worden afgeleid uit de raadsinformatiebrief van vandaag waarin het college erkent dat de visies een betere uitwerking behoeven. ‘Daarbij gaat het met name om het parkeren, het bestemmingsplan en de mate van commitment uit de omgeving. Voor wat betreft de ontwikkeling bij het Palace gebouw geldt daarnaast nog dat er nadere afspraken moeten worden gemaakt met de initiatiefnemer en de VVE van dit gebouw’ aldus de brief.

De nieuwe, beter uitgewerkte visies zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in het tweede kwartaal van het volgende jaar aan de gemeenteraad worden aangeboden. Daarna zullen de visies opnieuw in achtereenvolgens de commissievergadering en gemeenteraadsvergadering behandeld moeten worden en het is de vraag of dat nog voor het zomerreces zijn beslag zal krijgen.

Deel dit: