26 maart 2021

Belangrijke tips voor hondenbezitters tijdens het broedseizoen

Op 15 maart is officieel het broedseizoen van start gegaan. Kustvogels zoals de strandplevier, scholekster en bergeend zijn begonnen aan de bouw van hun nesten. Ze zijn nu extra gevoelig voor verstoring. Stichting Duinbehoud roept hondenbezitters op daar rekening mee te houden.

Ga je graag met je hond een wandeling in de duinen of op het strand maken? Let dan de komende tijd extra goed op de voorschriften in het gebied dat je bezoekt. Honden die loslopen buiten de paden volgen geen vaste route, maar rennen kriskras over het strand of door een duingebied. Vogels en andere wilde dieren, zoals konijnen en reeën, ervaren de honden daardoor als een bedreiging. Ze slaan op de vlucht, op zoek naar een verstopplek op veilige afstand. Daarbij verspillen ze kostbare energie die ze nodig hebben voor het zoeken naar voedsel of – bij vogels – voor het broeden. Worden dieren te vaak verstoord, dan kunnen ze het gebied zelfs definitief verlaten. Zeker in open gebieden zoals de duinen speelt dat probleem. Dieren kunnen zich daar moeilijk verstoppen doordat er weinig goede schuilplaatsen zijn.

Hondenpoep

Honden kunnen ook op een andere manier voor overlast zorgen: via hun poep. Die bevat ziekteverwekkers voor mens en dier, bijvoorbeeld salmonella en parasitaire wormen. Ook zitten er nitraten en fosfaten in. Komen er te veel van die voedingsstoffen in de bodem, dan rukken brandnetels en andere snelgroeiende planten op. Die drukken andere planten weg, waardoor de biodiversiteit afneemt.

Juridisch gezien eindigt het broedseizoen  op 15 juli 2021. In deze periode is het bij wet verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren en/of te vernielen.

Tips
Ga je met je hond wandelen in het kustgebied, dan kun je het volgende doen om rekening te houden met de natuur:
– Houd je aan de aanwijzingen op de borden
– Houd je hond aan de lijn. Er zijn speciale losloopgebieden waar honden wel vrij mogen rondlopen
– Blijf op de paden binnen de opengestelde gebieden
– Ruim hondenpoep op

Deel dit: