7 januari 2021

Archeologisch onderzoek op het Watertorenplein

Vanaf 11 januari vindt er een archeologisch onderzoek plaats op het Watertorenplein. Er zal worden gezocht naar mogelijke aanwezige resten uit het verleden. Het onderzoek is nodig om de verkoop van het parkeerterrein aan de ontwikkelaar Bad Zandvoort te kunnen afronden. Bad Zandvoort gaat woningbouw realiseren op het veelbesproken plein.

Archeologen bureau Argo doet vanaf 11 januari een proefsleuvenonderzoek op het plein. De bestrating van het gehele plein wordt verwijderd en er vinden graafwerkzaamheden plaats. Voor de veiligheid worden om het Watertorenplein tijdelijk hekken geplaatst. Vervolgens worden er zes proefsleuven aangelegd van 2 meter breed en 15 tot 25 meter lang.

Het onderzoek duurt naar verwachting een week, daarna wordt het terrein weer bestraat. Dit neemt waarschijnlijk ook ongeveer een week in beslag. Tijdens deze twee weken kan er niet geparkeerd worden op het Watertorenplein.

Na afronding van het onderzoek stelt Archeologen bureau Argo een rapport op met de resultaten. De gemeentelijke archeoloog beoordeelt het rapport en geeft aan of er gebouwd kan worden. Afhankelijk van deze resultaten wordt dan een besluit genomen of er eventueel nog aanvullend onderzoek nodig is.

Vuurboet
Of er mogelijke archeologische vondsten gedaan worden op het Watertorenplein valt te betwijfelen. Eventueel zou met betrekking tot de eerste vuurboet die op een hoog duin heeft gestaan aan het vroegere uiteinde van de Hogeweg nabij de strandafgang dat kunnen. De naam van de Vuurboetstraat herinnert nog aan dit baken. In de aankomende editie van de Zandvoortse Courant wordt extra aandacht aan de vuurboet geschonken.  

Deel dit: