3 juni 2022

Afsluiting van de Haltestraat – niet iedereen is er blij mee

De Haltestraat is één van de levendigste straten in Zandvoort met winkels en horeca die voor Zandvoorters én toeristen erg aantrekkelijk zijn. Maar het is ook een doorgangsstraat voor auto’s en fietsers. En een straat die bewoners en omwonenden de mogelijkheid biedt om per auto bij hun huis te komen. Allemaal partijen met verschillende (gerechtvaardigde) belangen. De gemeente heeft nu, na een afweging van al deze soms botsende belangen, besloten om in de zomermaanden de Haltestraat dagelijks in de middag- en avonduren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Sommige partijen zijn tevreden, andere maken zich (grote) zorgen.

In een brief van 30 mei informeert de gemeente ondernemers en bewoners over de genomen maatregelen: van 27 juni t/m 25 september is de Haltestraat vanaf 17.00 uur ’s middags tot 02.00 uur ’s nachts niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Afsluiting vindt plaats met, zoals de gemeente het noemt, ‘professionele verplaatsbare hekken’. Wellicht komen er vanaf 2023 daarvoor bollards in de plaats, paaltjes die met behulp van een pasje (voor bewoners, ondernemers en distributeurs) omlaag bewogen kunnen worden. Een professionelere techniek die bijvoorbeeld al in het hele centrum van Haarlem wordt gebruikt.

Als de straat afgesloten is mogen de terrassen en uitstallingen worden uitgebreid tot de trottoirband, op voorwaarde dat mensen niet kunnen zitten direct aan die trottoirband. En natuurlijk mogen terrassen nooit een belemmering zijn voor nood- en hulpdiensten. Als de Haltestaat open is voor verkeer moet er op de trottoirs altijd vrije, lege ruimte zijn van minimaal 1.20 meter vanaf de stoeprand. Of en hoe dit in de praktijk gehandhaafd zal en kan worden is nog niet helemaal duidelijk. Wel vindt er handhaving plaats op het inrijverbod. Er komt geen cameratoezicht.

Reacties van bewoners en ondernemers

De zorgen en klachten van bewoners en ondernemers in de afgelopen tijd over dit voorgenomen besluit zijn door de gemeente keurig vastgelegd, inclusief de reacties hierop van de gemeente zelf. Bewoners maken zich onder andere zorgen over de toename van overlast: meer lawaai, schreeuwende en dansende mensen op straat, harde muziek en wildplassen. Ook de (verkeers)veiligheid wordt vaak genoemd als punt van zorg, en de ontoegankelijkheid voor bewoners van de vele straten en straatjes in de directe omgeving.

Ook ondernemers maken zich zorgen. Sommige ondernemers vrezen voor een fors omzetverlies. Bijvoorbeeld omdat bezoekers die op hun terras in de namiddag nog even gezellig van de zon willen genieten nu niet meer zullen komen vanwege de afsluiting. “Als wij van tevoren wisten dat dit de plannen waren om in de toekomt de Haltestraat elke zomer af te sluiten hadden wij nooit deze locatie uitgekozen om hier onze zaak te starten”, is een van de bezorgde reacties van een ondernemer. Ook de eigenaar van Sunny Beach maakt zich om dezelfde reden zorgen. Veel middagklanten zullen niet meer komen vanwege de verminderde bereikbaarheid, zoals valt te lezen in hun reactie naar de gemeente.

Het niet meer kunnen parkeren in de Haltestraat leidt ook tot zorgen van bewoners. Toeristen zullen dan hun auto’s in de omliggende straten parkeren waardoor bewoners hun auto niet meer kwijt kunnen. De gemeente zegt in dat verband echter dat in het nieuwe parkeerbeleid de 400 zogenaamde hotel- en toeristenvergunningen komen te vervallen en dat ze toeristen ertoe wil verleiden in P Centrum of op P de Zuid te parkeren.

Economische belangen centraal

De gemeente benadrukt het economisch belangrijke effect van een betere toeristische uitstraling van de Haltestraat. Het versterken en doorontwikkelen van Zandvoort als aantrekkelijke badplaats van de Metropoolregio Amsterdam staat centraal. De KHN Zandvoort, die de belangen van de horeca vertegenwoordigt, is dan ook positief over de voorgenomen afsluiting. Winkeliers en bewoners lijken echter in meerderheid ontevreden en bezorgd.

De gemeente benadrukt dat de zomerafsluiting, net zoals het nieuwe parkeerregime, in het najaar geëvalueerd en op basis daarvan wellicht volgend jaar aangepast zal worden. Bewoners en ondernemers wordt daarom ook gevraagd hun vragen, zorgen en praktische problemen te blijven mailen aan de gemeente. Ook zal er aansluitend op de bestaande werkgroep Centrum een specifieke werkgroep Afsluiting Haltestraat worden opgericht. U kunt zich daarvoor aanmelden via zandvoort@haarlem.nl. Eind september zal de eindevaluatie plaatsvinden samen met bewoners en ondernemers.

Pierre Winkler

Deel dit: