17 juni 2022

Aanpak om verkeersveiligheid Zeeweg te verbeteren

Op de Zeeweg vinden relatief veel ongevallen plaats. De provincie en de gemeente Bloemendaal werken samen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo zullen er een aantal zaken worden aangepast, komt er een bewustwordingscampagne en voor de langere termijn wordt ook gekeken naar de ideeën die in een prijsvraag door bewoners zijn aangedragen.

In de eerste helft van 2023 pakt de provincie de aansluiting met de Parnassiaweg en de uitrit van camping De Lakens aan. Hier worden extra verkeersborden geplaatst, duidelijkere markeringen gemaakt en verkeersdrempels aangelegd. Vanaf camping De Lakens tot aan de boulevard Barnaart wordt de maximumsnelheid verlaagd naar 50 km/u. Daarmee zal de verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers verbeteren.

Trajectstudie

In 2028 staat groot onderhoud aan de Zeeweg gepland. Dat is het moment om, indien nodig, ingrijpender maatregelen te nemen. Ter voorbereiding op het groot onderhoud start de provincie in 2023 een trajectstudie naar de Zeeweg. Ook verschillende ideeën die bij de prijsvraag van 2021 zijn aangedragen, worden in de trajectstudie onderzocht.

Herten

De Zeeweg doorkruist het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, een gebied waar veel damherten leven. Om aanrijdingen met herten te voorkomen is er een ecoduct gebouwd en beperken we het aantal herten. Verder wordt gekeken naar de staat van de omheining van het Nationaal Park.

Deel dit: