4 november 2020

Aangepaste Poppy campagne 2020

Door alle beperkingen en het leed dat het COVID-19 virus teweeg heeft gebracht en nog steeds veroorzaakt, is 2020 een jaar geworden dat niet snel meer vergeten wordt. Het had een jaar moeten zijn waarin wij onze vrijheid groots hadden moeten vieren en herdenken, 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ook de jaarlijkse Poppy campagne wordt hierdoor beïnvloed.

In de periode van medio oktober tot en met 11 november, genaamd Remembrance Day, dragen velen in de Angelsaksische landen een Poppy (klaproos) ter nagedachtenis aan diegenen, die gestorven zijn voor onze vrijheid. Deze traditie is ontstaan na de Eerste Wereldoorlog en is wereldwijd een algemeen geaccepteerd moment om stil te staan bij het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en de slachtoffers te herdenken, die gevallen zijn bij het behouden daarvan.

Poppy opgespeld
Het verspreiden van de Poppies in Zandvoort, zoals gebruikelijk bij het filiaal van Albert Heijn aan de Grote Krocht, kan dit jaar helaas niet plaatsvinden vanwege corona. Het moment van herdenken mag echter niet ongemerkt voorbij gaan. Daarom is ook dit jaar in Zandvoort op 26 oktober jl. door Ruud Janssen, lid van the Royal Canadian Legion Branch 005 (RCL005), een Poppy overhandigd aan burgemeester David Moolenburgh, om aan te geven dat de gemeente Zandvoort de campagne van harte ondersteunt. Vanwege de corona-maatregelen heeft de burgemeester de Poppy dit keer zelf opgespeld. Hij ontving tevens de unieke 75 jaar herdenkingsmunt van RCL005.

Tijdens de campagne is het gebruikelijk dat men een donatie doet in de daartoe bestemde bussen. De opbrengst van deze donaties wordt volledig gebruikt voor de ondersteuning van Canadese veteranen, hun familieleden en/of nabestaanden en tevens voor de educatie van jongeren om ervoor te zorgen dat wij nooit zullen vergeten wat de bevrijders voor ons hebben gedaan.

Helaas kunnen dit jaar de Poppies niet worden uitgereikt, maar wie desondanks toch een donatie wil doen, kan dat door een bedrag over te maken naar de bankrekening van Royal Canadian Legion Poppy Fund: NL34 ABNA 0420639187 onder vermelding van donatie Poppy 2020.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het werk van de Royal Canadian Legion kijk dan op de website www.rcl005.nl. En op 11 november, zoals altijd: ‘Lest we forget!’ (Laten wij niet vergeten).

Deel dit: